Ijspeerd Advies

online strategie en Agile projectmanagement

Online strategie raakt aan uw bestaansrecht als organisatie. Impliciet gaat het om vragen als: wat is onze strategie? Wie zijn onze doelgroepen? Wat willen ze online bij ons komen doen of vinden? Hoe geven we daaraan een praktische invulling? Op welke online middelen en domeinen zetten we nu in? En op welke pas later? En vooral: waar geven we ons geld niet aan uit?

Scrum is een Agile methode om snel en no-nonsense complexe software of producten op te leveren. Simpel gezegd komt het erop neer dat eens per twee of drie weken, uw belangrijkste pijnpunten volledig productieklaar worden opgelost. Door dit steeds te herhalen, verhoogt Scrum de productiviteit en kwaliteit van ontwikkelteams drastisch.